top of page

d. 19. april 2020

Vi har nu modtaget den seneste revision af retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen.

 

Uddrag fra retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen af d. 18. april 2020:

”beskriver rammerne for omstillingen og den gradvist øgede aktivitet i praksissektoren, herunder praktiserende fysioterapeuter, kiropraktorer, osteopater, ergoterapeuter, psykologer, diætister, optikere, fodterapeuter, jordemødre, høreapparatsklinikker m. fl.” 

”Udgangspunktet for en gradvis øget aktivitet i praksissektoren skal fortsat hvile på et dobbelt hensyn til både generelt at reducere smittespredning i samfundet, og mere konkret at reducere smitterisiko for den enkelte patient og sundhedspersonalet. Et andet centralt hensyn er, at der foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv.”

For hvert enkelt tilfælde gælder det, at man skal visiteres telefonisk af en fysioterapeut til  enten telefon-/videokonsultation eller til fysisk fremmøde. Man må altså ikke bare møde op i klinikken uden forudgående aftale.


Hvis behandlingen kan klares via videokonsultation, foretrækkes dette, men nødvendige og kritiske behandlinger foretages på klinikken.

Såfremt du visiteres til fysisk fremmøde i klinikken gælder følgende regler:

Inden du får en tid på klinikken, vil du blive ringet op/kontaktet af en fysioterapeut. Sammen lægges der en plan for dit forløb.  I mange tilfælde kan forløbet startes med en videokonsultation. 
 

Alle forløb, der kan klares pr. telefon- eller over video i en periode, vil blive håndteret sådan. 

Vi følger hele tiden Regeringens og Sundhedsstyrelsens seneste opdateringer og anbefalinger:

 • Så vidt muligt skal alle henvendelser til klinikken i første omgang foregå pr. telefon eller mail, da der som udgangspunkt ikke er adgang til klinikken uden forudgående aftale (hverken til behandling eller til køb af træningsudstyr). Der vil ikke nødvendigvis være samme bemanding i receptionen, som det har været før corona-krisen. 
  Under alle omstændigheder så skal du huske at holde afstand, når du ankommer til klinikken. Vent evt. uden for eller i foyeren til du bliver kontaktet af personalet. 
  Du må ikke gå ind i huset uden at have talt med personalet!

 

 • Har du en aftale til behandling, så fremmød dig på fremmøde-skærmen og gå derefter hen til det behandlingsrum, hvor din fysioterapeut er. Se på tavlen, hvilket rum din fysioterapeut er i. 
  Vent i venteområdet, indtil du bliver kaldt ind. Sørg for at holde afstand i venteværelset, såfremt der opholder sig andre der. 

 

 • Der er ingen blade, glas/kopper eller lign. venteværelset.

 

 • Lad være med at tage familie eller andre med til behandling. Det er kun patienten, som skal møde op i klinikken.

 

 • Benyt så vidt muligt toilet hjemmefra.

 

 • Der vil ikke være adgang til omklædningsrum.

 

 • Du vil blive spurgt til, om du har haft symptomer på COVID-19 samt blive bedt om at afspritte hænder ved ankomst til klinikken.

 

 • Vi har tilrettelagt arbejdstiden for fysioterapeuterne således at de møder ind på forskellige dage/tidspunkter for at mindske antallet af patienter, der er til stede på samme tid på klinikken. 

 

 • Har du ikke en aftale, så henvend dig i receptionen – men husk at holde afstand. Og er receptionen ikke bemandet, så må du ikke gå ind i klinikken.

 

Du vil opleve, at vi i tilfælde af behandling, som involverer fysisk kontakt, vil bære maske/mundbind og evt. briller. Vi vil i dette tilfælde også bede dig om at bære mundbind, som du vil få udleveret, når du ankommer til klinikken.

 

Dette er ikke et myndighedskrav, men en foranstaltning, som vi har truffet af et forsigtighedsprincip.

Du skal medbringe et lagen, som dækker hele briksen.

'Vi har i denne periode hyppigere rengøring end sædvanligt. Vi har sædvanligvis rengøring af klinikken hver dag, men vil i denne periode have rengøring af udvalgte områder flere gange dagligt i takt med, at der igen vil forekomme fysisk fremmøde i huset samt naturligvis rengøring af briks og behandlingsrum mellem hver patient.

Da der er væsentlig forøgede omkostninger forbundet med fysisk fremmøde på klinikken i disse tider, så vil hver behandling, blive pålagt et ekstra gebyr på kr. 15,-, som afregnes sammen med behandlingen. Dette gælder også for vederlagsfri patienter.

Vi bruger som udgangspunkt ikke mundbind ved en konsultation, som ikke indebærer fysisk kontakt og hvor det er muligt at holde afstand.

bottom of page