Priser & betingelser

Med henvisning fra egen læge yder sygesikringen tilskud til en del af behandlingshonoraret. Medlemmer af Sygeforsikringen danmark får ydermere også tilskud herfra. Nogle af fysioterapeuterne hos os arbejder uden for sygesikringens overenskomst, hvilket betyder, at patienten selv skal betale hele honoraret. Grunden til, at nogle af fysioterapeuterne er uden overenskomst er, at vi er underlagt sygesikringens bestemmelse om, hvor mange fysioterapeuter, der må arbejde med sygesikringstilskud. På grund af lang venteliste har vi valgt denne løsning for at mindske ventetiden på at komme i behandling. Sygeforsikringen danmark yder også det gældende tilskud til behandling uden henvisning.

Sygeforsikringen danmark

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark yder denne tilskud både til behandlinger indenfor og udenfor sygesikringen. Der er rigtig mange fordele ved denne forsikring. Ikke kun inden for fysioterapi behandling, men også en lang række andre sundhedsmæssige ydelser.

Første besøg

Første gang du kommer til behandling eller undersøgelse, skal du have en gyldig henvisning fra lægen (ikke ældre end 2 måneder). Din læge kan have lavet en elektronisk henvisning, der automatisk bliver sendt til os. Der ydes også behandling uden en henvisning. I så er fald skal patienten selv afholde det fulde honorar.
Hvis du er forsikringskunde fx har en sundhedsforsikring, skal du blot medbringe en kopi af din bevilling fra forsikringsselskabet.
Det er altid dit eget ansvar, at holde øje med hvornår din bevilling udløber og dermed overgår til egenbetaling.

Dagen inden din tid hos os, vil du blive påmindet om din aftale hos os, via en SMS og/eller email. Dette er blot en venlig serviceinformation.
Det vil altid være dit eget ansvar at huske din aftale og ligeledes aflyse din aftale i tide, såfremt du bliver forhindret.

Det er en god idé, hvis du tager evt. billeddiagnostik, lægenotater, hvilken medicin du evt. tager og andre relevante oplysninger med til fysioterapeuten.

Det er vigtigt, du husker at medbringe dit gule sundhedskort samt et lagen, som kan dække hele briksen.

Priser
Vi modtager kun Dankort og kontanter.

Gældende pr. 01.04.2019:

Fysioterapi med sygesikringstilskud: Første behandling/ny henvisning                                                      
Kr. 272,88 + eventuelle tillægsydelser

Normalbehandling/efterfølgende behandling   
Kr. 173,50 + eventuelle tillægsydelser

Fysioterapi uden sygesikringstilskud: Første behandling/ny henvisning                                                     
Kr.  455,00 + eventuelle tillægsydelser

Normalbehandling/efterfølgende behandling                                     
Kr. 290,00 + eventuelle tillægsydelser

Holdtræning (fysioterapeutiske hold)
Kr. 115,68

OBS…. Ovenstående priser reguleres automatisk fra sygesikringen 2 gange årligt.

Patientens egenbetaling afregnes efter hver behandling.
Såfremt der ikke er afregnet på dagen, fremsendes faktura med et administrationsgebyr på kr. 35,-

Akut behandling - kun lørdage
Kr. 750,00

Udeblivelse fra behandling
Afbud skal ske inden kl. 09.00 på behandlingsdagen. For tider inden kl. 09.00 skal afbuddet være modtaget senest
kl. 07.00 samme dag.
Afbud kan meldes: - på telefon +45 56 14 52 11 (telefonsvarer) eller på e-mail: mail @a-fys.dk

Såfremt vi ikke har modtaget afbud rettidigt, er udeblivelsesgebyret kr. 285,84

Tillægsydelser

Akupunktur
Kr.   50,00

Tape
Kr.   50,00

Ultralydsscanning
Kr.   50,00

Såler ”Supersole”                                                                                    
Individuelt tilpassede indlægssåler. Dette inkluderer forundersøgelse, udarbejdelse af sålerne samt kontrol en måned efter – i alt 3 tider
Prisen er inkl. 1 par såler
Kr. 1.620,00

Hvis det ved forundersøgelse viser sig, at der ikke er behov for såler, koster denne undersøgelse
Kr. 400,00

Ekstra sæt såler, pr. sæt
Kr.   850,00

Ekstra kontrol , pr. stk.
Kr.   290,00

Ad ons til såler, pr. stk.
Kr.   110,00

UTILSIGTET HÆNDELSE:
Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet'.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan læse mere her.

PATIENTERSTATNINGEN:
Om PEBL

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på fx et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

AKTINDSIGT:
Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal
hos sundhedsvæsenet.

Oplysninger om din undersøgelse og behandling bliver registreret i vores elektroniske journalsystem.
Du har til enhver tid ret til at bede om aktindsigt, dvs. til at se din journal.

PRIVATLIVSPOLITIK:
Som patient/medlem hos FysioDanmark A-Fys er dit samtykke påkrævet for, at vi kan oprette dig i vores systemer,
udveksle oplysninger omkring henvisninger fra læger, indberetning til Sygeforsikring Danmark og udveksle oplysninger med
evt. sundhedsforsikring, kommune el. lign.

Du kan læse mere om hvordan vi opbevarer dine data og hvad dine rettigheder er her.

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk