Fysioterapi

Vi behandler efter Manuel Terapi`s principper. Ud fra patientens historie og en grundig undersøgelse stilles en arbejdsdiagnose, som vi behandler efter.

Behandling kan eksempelvis være:

  • Mobilisering/manipulation af led, der har nedsat bevægelighed.
  • Bløddelsbehandling af spændt/stramt væv.
  • Specifikke øvelser.
  • Ergonomisk instruktion for at forebygge nye skader.
  • Træningsprogram for bedre at kunne honorere de krav, der stilles til ens krop i det daglige.Du vil opleve, at vi har en aktiv tilgang til behandling. Det betyder, at du skal regne med at blive præsenteret for øvelser, som du f.eks. skal lave derhjemme som en del af behandlingen. Du kan også blive tilbudt at deltage i specifikke hold på klinikken, som er relevant for dit problem.

Det vil sige, at vi ser på patienten som en helhed.

Når du bestiller tid til behandling, vil du få tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde inden den første behandling. Her vil du blive spurgt til dine gener/smerter, hvilken medicin du evt. tager osv. Du vil også have mulighed for at uploade undersøgelsessvar, røntgenbilleder mm. Har du evt. undersøgelsessvar på papir, bedes du medbringe dette til fysioterapeuten, så oplysningerne kan blive lagt i din journal. Oplysningsskemaet er en vigtig del af din undersøgelse. Du vil opleve, at du bliver undersøgt, behandlet og derefter vil fysioterapeuten undersøge dig igen. Dette sker for at sikre, at du får den rigtige behandling.